PROFIEL: JODI MAK

Jodi werkte ruim 15 jaar bij het Verwey-Jonker Instituut waar zij uiteenlopend lokaal, nationaal en internationaal onderzoek verrichtte. Jodi houdt zich bezig met de uitrol/begeleiding van de mede door haar ontwikkelde PAja!-methode waarmee opvang-, zorg- en welzijnsorganisaties en gemeenten hun dienstverlening kunnen verbeteren aan de hand van beoordelingen van cliënten/burgers zelf. De methode wordt al meer dan tien jaar in meerdere gemeenten ingezet. Daarnaast verricht zij allerhande onderzoeksactiviteiten: van het afnemen van interviews tot zowel kwantitatieve als kwalitatieve analyses tot het schrijven van rapporten op het gebied van vooral (jeugd in) armoede, jeugdparticipatie, jeugdbeleid en huiselijk geweld. Het betreft hier vrijwel altijd onderzoek naar acute, publieke, sociaal-maatschappelijke onderwerpen.  Bij de Hogeschool van Amsterdam is Jodi Senior Onderzoeker en projectleider van een aantal grote meerjarige landelijke onderzoeken die zich onder meer richten op het terugdringen van armoede door probleemschulden.

CONTACTGEGEVENS

www.makresearch.nl

KWALITEITEN

Jodi  is altijd bezig met praktijkgeoriënteerd onderzoek. Zij wil bijdragen aan doordacht beleid en een effectieve uitvoering ervan. Jodi heeft met allerhande internationale, landelijke en lokale opdrachtgevers, samenwerkingspartners en financiers gewerkt. Zij is resultaatgericht, flexibel, stressbestendig en klantgericht. Ook is ze goed in staat onderzoeksresultaten te vertalen naar de doelgroep waarvoor het onderzoek bedoeld is. Jodi functioneert zowel goed in een team als zelfstandig.

OPLEIDING

Pedagogiek: Studies van Jeugd en Gezin, Universiteit Utrecht

PORTFOLIO

Jodi heeft (mee-)gewerkt aan bijna 100 publicaties.

Een aantal recente publicaties op een rij:

 • Berg, J., Mak, J., Schoorl, R. & R. van Geuns (2019). Derde impactanalyse Stichting van Schulden naar Kansen. Rapportage over doelen en doelbereik van projecten die ondersteund worden door Stichting van Schulden naar Kansen in 2018. Amsterdam: Hogeschool van Amsterdam, Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie
 • Mak, J., Telli, S., D., Schaap, Cankor, E., Emal, L., & van Geuns, R. (2018). Resultaten derde deelnemersonderzoek Van Schulden naar Kansen: rapportage over resultaten onder deelnemers aan projecten Van Schulden naar Kansen die ondersteund worden door Stichting van Schulden naar Kansen in 2018. Amsterdam: Hogeschool van Amsterdam, Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie.
 • Bulsink, D., Kleine, L., Potgieter, J. & J. Mak (2018). Koersen op eigen kunnen: opvangjongeren in Rotterdam verbeteren hun voorzieningen en werken aan hun toekomst.Utrecht: Verwey-Jonker Instituut
 • Mak, J., Gilsing, R. & A. Wroblewska (2016). De staat van jeugdparticipatie in Nederland 2016. Utrecht: Verwey-Jonker Instituut
 • Steketee, M., Römkens, R., Pels. T., Lünnemann, K., Smits- van Waesberghe, E., Mak, J., Mejdoubi, J. en H. Harthoorn (2016). Preventie van intergenerationeel geweld Nederland en EU. Utrecht: Verwey-Jonker Instituut ism Amsterdam: Atria
 • Mak, J., Los, V. & M. Steketee. Evaluatie ‘Wie let er op de kleintjes’ Ondersteuning aan kinderen van gedetineerden en hun tijdelijke verzorgers. Utrecht: Verwey-Jonker Instituut
 • Mak, J. & M. van Dijk (2014). Armoede in Elburg, Oldebroek, Hattem en Heerde. Beleving van armoede door opvoeders en jongeren. Utrecht: Vewey-Jonker Instituut
 • Mak, J., Nederland, T. & J. van den Toorn (2014). Armoede in Leeuwarden. Beleving van armoede door volwassenen, kinderen in jongeren. Utrecht: Verwey-Jonker Instituut
 • Mak, J. & R. Gilsing (2014). Jeugdbeleid in transformatie. Hoe benut je de kracht en energie van jongeren bij het vormgeven van het nieuwe beleid?Utrecht: Verwey-Jonker Instituut
 • Mak, J. & M. van Bommel (2014). Handreiking aan Nederlandse gemeenten voor effectief kindgericht armoedebeleid.Den Haag: Kinderombudsman ism Utrecht: Verwey-Jonker Instituut
 • Steketee, M., Tierolf, B. & J. Mak (2014). Kinderen in Tel databoek 2014. Kinderrechten als basis voor lokaal jeugdbeleid. Utrecht: Verwey-Jonker Instituut
 • Steketee, M., Nederland, T., Mak, J., Gaag, R., Toorn, J. van den, Smits- van Wasberghe, E. van, Roebroek, L. en S. van Eerden, Oet, R. en C. Oosterwijk (2013). Kinderen in armoede in Nederland.Deel 1: Kinderen over Armoede. Deel 2: Volwassenen en Professionals over armoede. Deel 3: Gemeenten over armoedebeleid voor kinderen. Den Haag: Nationale Kinderombudsman en Verwey-Jonker Instituut
 • Gaag, R. van der, Gilsing, R., & Mak, J. (met medewerking van Mulder, E.) (2013). Participatie in zicht: Gemeenten, jeugdigen, ouders en jeugdzorgcliënten in de transitie jeugdzorg. Utrecht: Verwey-Jonker Instituut.
 • Mak, J., & Steketee, M. (2013). Moeders en hun kinderen over partnergeweld(Wmo Essay 12). Utrecht: Verwey-Jonker Instituut.