PROFIEL: KEES PENNINX

Kees is specialist op het gebied van community building in een ouder wordende samenleving. Met praktijkgericht onderzoek, training, advies en publicaties helpt Kees gemeenten en organisaties in wonen, zorg en welzijn die werken aan een leeftijds-inclusieve samenleving. Dat is een samenleving waarin ouderen zo lang mogelijk gezond en zelfstandig blijven, niet vereenzamen, van betekenis kunnen zijn voor anderen en verbonden blijven met alle generaties.

CONTACTGEGEVENS

www.activage.nl
06 18224958

Nieuwe concepten

Om daaraan bij te dragen werkt Kees samen met opdrachtgevers en klanten aan nieuwe concepten voor gemeenschapsvorming, sociale wijkontwikkeling, burgerinitiatief, maatschappelijke inzet, informele zorg, wonen en participatie door en met ouderen. Hoe bevorderen we dat mensen tot op hoge leeftijd kunnen meedoen en van betekenis zijn in de gemeenschap? Hoe voorkomen we eenzaamheid en sociaal isolement? Hoe maken we beter gebruik van de ‘zilveren kracht’ van senioren? En hoe bevorderen we alledaagse, praktische vormen van solidariteit tussen de generaties? Kees ontwikkelt hiervoor goed onderbouwde en beproefde concepten (interventies, methodieken, projecten). Deze hebben hun waarde bewezen, zoals blijkt uit onderzoek.

KWALITEITEN

Werken vanuit de kracht van ouderen (empowerment) is het handelsmerk van Kees. Kees werkt het liefst co-productief, voor u én met u. Dit samenspel brengt de beste resultaten: effectieve en duurzame oplossingen voor complexe sociale vraagstukken. Kees beschikt over een zeer groot  netwerk met klanten, samenwerkingspartners en opdrachtgevers (ook internationaal). Klanten waarderen Kees vanwege zijn creativiteit, visie, analytisch vermogen, betrouwbaarheid en prettige samenwerking.

Vraag Kees voor:

 • Gedegen kennis van de doelgroep ouderen in al zijn diversiteit;
 • Hulp bij het ontwikkelen, beschrijven en/of evalueren van uw eigen interventies;
 • Initiëren en managen van innovatieprojecten in het sociale domein;
 • Praktijkgericht onderzoek: literatuurstudie, groeps- en diepte-interviews, rapportage;
 • Schrijven van boeken, handreikingen, rapporten en artikelen;
 • Interactief werken met groepen: trainingen, workshops, interactief presenteren, dagvoorzitter.

OPLEIDING

 • Pedagogische en Andragogische Wetenschappen (Veranderkunde), Katholieke Universiteit Nijmegen. Voorlichtingskunde (Landbouw Universiteit Wageningen) en Algemene Didactiek (Katholieke Universiteit Nijmegen).
 • Training Institute Generations Together – Intergenerational Community Development (Penn State University, Pittsburgh, Pennsylvania).

PORTFOLIO

Coaching van 20 lokale organisaties in zorg en welzijn bij ontwikkeling en verduurzaming van interventies ter voorkoming en vermindering van sociaal isolement bij ouderen, in opdracht van het Oranje Fonds stimuleringsprogramma Samen Ouder.

Ontwikkeling en landelijke verspreiding van de methodiek Atelier SamenKracht80+, wijkdialogen met ouderen over ‘meedoen en van betekenis zijn.’ In opdracht van het Fonds Nuts Ohra.

Ontwikkelen van de methodiek Generaties Verbinden – Buurtkracht Vinden, waarin bewonersinitiatieven aanjager zijn van intergenerationele verbindingen in de wijk. In opdracht van Fondsen Sluyterman van Loo en RCOAK.

Ontwikkeling van de methodiek Studio BRUIS – Samen buurten, gericht op versterking sociale kwaliteit en leefbaarheid in 55+ wooncomplexen. In opdracht van Platform 31 – Kennis- en netwerkorganisatie voor stad en regio.

En verder:
Oprichter ActivAge en netwerkcoördinator ActivAge Groep;
Lid Coalitie Erbij – nationale coalitie tegen eenzaamheid;
Lid Reactieraad Geron – tijdschrift over ouder worden en samenleving;
Lid  Adviescommissie Toekomstfonds Zorg en Welzijn Amersfoort;
Ambassadeur Platform Studiekringen van en voor ouderen in Nederland.

Publicaties:

 • Penninx, K. (2017). Studio BRUIS – Samen buurten. Bewoners 55+ wooncomplexen aan zet voor een vitale woongemeenschap. Handreiking. Den Haag: Platform 31
 • Sonneveld, J. en K. Penninx (2017). Methodisch werken met groepen. In: Spierts, M. e.a., De brede basis van het sociaal werk, p. 181 – 194. Bussum: Coutinho.
 • Penninx, K. en Y. Witter (2017). Woondromen 55+. Inspiratie- en doeboek gemeenschappelijk wonen voor 55-plussers. Amersfoort: ActivAge.
 • Penninx, K. (2017). Het belangrijkste is dat ik er nog toe doe. Ouderen. In: Bassant, J. en M. Bassant-Hensen (Red.). Oriëntatie op werkvelden in het sociaal werk. Bussum: Coutinho.
 • Penninx, K. (Red.) (2015). Kiezen en verbonden blijven. Krachtgericht werken met ouderen in de wijk. Bussum: Coutinho.
 • Penninx, K., e.a. (2015). Succesvolle burgerinitiatieven in wonen, welzijn en zorg. Serie inspirerende artikelen landelijk actieprogramma Langer Thuis BZK/VWS. Utrecht: Movisie.
 • Penninx, K. en Y. Witter (2013). Verhalen van veerkracht. Oudere migranten aan het woord over gemeenschappelijk wonen, gezelligheid en gezondheid. Amsterdam: Stichting het R.C. Maagdenhuis.