PROFIEL: LAURA THOMASSEN

Laura is beleidssocioloog en een ervaren onderzoeker van onderwijsbeleid. Zij is geboren en getogen in Amsterdam en heeft veel kennis van de grootstedelijke vraagstukken rondom onderwijs in de grote stad. Laura begon haar carrière op de Hogeschool van Amsterdam als onderzoeker, onderwijsontwikkelaar en docent en heeft daarna 5 jaar bij een onderzoeks- en adviesbureau in het sociaal domein gewerkt. Vanaf 2015 is zij zelfstandig onderzoeker. Haar hart ligt bij onderwijsvernieuwing en -verbetering. Zij gelooft dat goed onderwijs de sleutel is tot het ontplooien van talent en daar zet ze zich gedreven voor in.  Zij adviseert met veel plezier gemeenten, scholen en samenwerkingsverbanden bij het vormgeven en evalueren van hun beleid op verschillende gebieden zoals passend onderwijs, zorg en arbeidsmarkt, thuiszitters, burgerschap, taal en ouderbetrokkenheid.  De onderzoeken die zij doet, richten zich meestal op de evaluatie van het beleid of het in kaart brengen van de praktijk. Recente voorbeelden hiervan zijn:

 • verbeteronderzoek naar studentenzorg in het MBO
 • externe audit van een samenwerkingsverband in het voortgezet onderwijs
 • kwantitatief onderzoek naar leerlingstromen in het speciaal onderwijs
 • gemeentelijk rekenkameronderzoek en tevredenheidsonderzoek
 • onderzoek naar het belang van ouderbetrokkenheid in het voortgezet onderwijs
 • evaluatieonderzoek naar Plusvoorzieningen in het voortgezet onderwijs en MBO

KWALITEITEN

Laura is analytisch en doortastend maar haar stijl is participatief en enthousiasmerend. Hierdoor stellen mensen zich makkelijk voor haar open en verlopen haar onderzoeken soepel. Laura is geïnteresseerd in anderen, daarbij maakt het voor haar niet uit wat ze doen of wie ze zijn. Speeches schrijven voor wethouders of interviews houden met vmbo’ers: zolang het maar bijdraagt aan het oplossen van een maatschappelijk probleem. Haar adviezen zijn bondig en actiegericht.

OPLEIDING

Master Sociologie ‘Social Policy and Social Work in Urban Areas’ Universiteit van Amsterdam

Specialisaties: European Social Policy, Active Citizenship

ONDERWIJS

 • Scriptiebegeleiding studenten Social Work
 • Training onderzoeksvaardigheden aan hbo-docenten

KENNIS & ERVARING

Ik  heb kennis van en ervaring in het onderwijsveld van primair tot hoger onderwijs, onder andere op de volgende terreinen:

 • Onderwijskwaliteit
 • Onderwijsvernieuwing
 • Passend onderwijs
 • Aansluiting onderwijs met zorg en arbeidsmarkt
 • Burgerschap
 • Taal(achterstanden)
 • Ouderbetrokkenheid