PROFIEL

Silvia is een zeer ervaren allround onderzoeker en adviseur in het sociaal domein. De thema’s waar zij verstand van heeft zijn: armoede en schulden, wijkteams, laaggeletterdheid en taalverwerving, diversiteit en statushouders en werk & inkomen. Silvia duikt ook graag in nieuwe thema’s, vooral als het gaat om pilots en innovaties. Silvia kent de gemeentelijke (beleids)wereld van binnenuit en dat helpt bij het doen van onderzoek naar de gemeentelijke praktijk. Liefst koppelt zij het doen van onderzoek aan adviezen en aanbevelingen. Silvia heeft gewerkt bij gerenommeerde bureaus als Panteia en Regioplan. In praktijk werkt ze vaak samen met kennisinstituten, onderzoeksbureaus en andere freelancers. Ze fungeert regelmatig als tijdelijk beleidsadviseur voor gemeenten. Ze heeft gewerkt voor de gemeenten Amsterdam, Apeldoorn, Houten, Zeist, Epe, Buren, Hillegom, Leiden en Deventer.

CONTACTGEGEVENS

www.slimbeleid.nl
06 14667388

KWALITEITEN

Silvia richt zich meestal op kwalitatief onderzoek, maar is ook in staat een goed onderzoeksdesign te bedenken met een combinatie van kwalitatief en kwantitatief onderzoek, als dat het beste resultaat oplevert. Omdat zij in meerdere beleidsvelden werkzaam is geweest en zelf ook met de voeten in de klei heeft gestaan, kan zij goed integraal kijken en overzicht houden. Silvia is een generalist binnen het sociaal domein. Ze kan werken onder strakke deadlines en goed plannen en organiseren.

Verder beschikt Silvia over een goed gevoel voor de politieke lading van taal. Ze heeft ruime ervaring met het opzetten van samenwerking tussen organisaties en snapt daardoor dat een goede samenwerking vooral te realiseren is met behulp van goede communicatie en begrip voor ieders belangen en achtergrond. Verder organiseert Silvia graag bijeenkomsten. Silvia is iemand die de zaken analytisch bekijkt, maar tegelijkertijd heel praktisch is in haar aanpak.

OPLEIDING

  • Sociale psychologie, voorlichtingskunde. VU Amsterdam
  • Cursussen adviesvaardigheden, diepte-interviews en groepsgesprekken bij Geoplan

PORTFOLIO

Hieronder staan mijn onderzoekspublicaties. Zie voor mijn overige portfolio mijn Linkedin. 

2021: Vervolgevaluatie bestuurlijke afspraken kinderarmoede, in opdracht van het ministerie van SZW (samen met I&O Research en de Hogeschool van Amsterdam).

2021: Arbeidsparticipatie en studie ouders met zorgintensief kind, in opdracht van het ministerie van VWS (Samen met de Beleidsonderzoekers en Andriessen Arbeidsparticipatie)

2020: Onderzoek naar de duurzaamheid van banen in het kader van de banenafspraak in de regio Utrecht. (samen met de Beleidsonderzoekers).

2019: Evaluatie Wet Taaleis. Dit betrof een wettelijke evaluatie van de Wet Taaleis die uitgevoerd wordt door gemeentelijke sociale diensten. In opdracht van het ministerie van SZW, samen met Significant).

 2019: Evaluatie schuldhulpverlening in Arnhem. Kwalitatief evaluatieonderzoek in opdracht van de Rekenkamer Arnhem (samen met Guido Brummelkamp en  Geerten Kruis)

2019: Eindredactie van een subsidie-aanvraag van de Hogeschool van Amsterdam. Dit betrof subsidie voor onderzoek naar zzp’ers in financiële problemen.  

2018: Onderzoek en advies over zwerfjongeren en schulden in opdracht van het ministerie van SZW, VWS en OCW (samen met Labyrinth)

2017: Gemeente Leiden, projectleider/beleidsadviseur schuldhulpverlening

2016/2017 Kwalitatieve evaluatie van de maatwerkondersteuning, een vernieuwend instrument dat wordt toegepast door de wijkteams in Zaanstad. (samen met Verwey-Jonker Instituut en Stimulansz)

2016: Kwalitatief onderzoek voor de wijkraad in Utrecht Overvecht. Het onderzoek had als vraagstelling hoe gezondheidsbevordering in Utrecht Overvecht beter kan aansluiten op de behoeften van inwoners in de wijk. In opdracht van Labyrinth.

2016: Onderzoek/advisering aan de gemeente Deventer over toekomstig model van uitvoering van de sociale teams (samen met Movisie). In deze opdracht heb ik voor- en nadelen van diverse scenario’s voor de uitvoeringsorganisatie van de sociale teams in beeld gebracht, resulterend in een advies.

2016: Organisatie en uitvoering van focusgroepen in opdracht van Stichting Lezen & Schrijven (samen met Labyrinth). Op basis hiervan heb ik het rapport geschreven:Taal als Middel” .Kansen voor verbeterde aanpak laaggeletterdheid in het gemeentelijk sociaal domein.

2015: Gemeente Hillegom- Evaluatie en herijking subsidiebeleid. Het subsidiebeleid van de gemeente Hillegom op de terreinen Wmo, Jeugd, participatie, kunst en cultuur, sport en gezondheid en onderwijs, was toe aan een kritische evaluatie. Deze evaluatie heb ik uitgevoerd, inclusief aanbevelingen.  Daarna ben ik, samen met het college, aan de slag gegaan met de implementatie van deze aanbevelingen.