PROFIEL: TOM DE LEEUW

Tom is een ervaren onderzoeker met een achtergrond in de culturele criminologie en heeft veel affiniteit met stadssociologische theorie en antropologische onderzoeksmethoden. Zijn expertise ligt op het vlak van grootstedelijke vraagstukken, en in het bijzonder rond sociale verhoudingen, veiligheid en leefbaarheid in buurten en wijken. Hij heeft onderzoek gedaan naar voetbalgeweld tijdens zijn studie. Vervolgens heeft hij voor zijn PhD-onderzoek tien jaar etnografisch veldwerk naar lokaal veiligheidsbeleid in twee ‘kwetsbare wijken’ in Rotterdam en Antwerpen verricht. 

CONTACTGEGEVENS

www.bvmvd.nl

Veiligheidsbeleving, huisvestingsmogelijkheden voor mensen aan de onderkant van de woningmarkt en actief burgerschap rond veiligheid (buurtpreventieteams) waren thema’s van zijn eerste opdrachten als zelfstandige onderzoeker sinds 2014. Hij houdt zich momenteel bezig met de ontwikkeling van een kwalitatieve veiligheidsmonitor voor de Gemeente Rotterdam. Daarnaast doceert hij al sinds 2007 binnen diverse bachelor- en masteropleidingen (criminologie, sociologie, pedagogiek) aan de Erasmus Universiteit.

KWALITEITEN

Tom is een onderzoeker met duidelijke analytische, verbale en sociale kwaliteiten. Hij weet gemakkelijk met verschillende typen mensen in uiteenlopende ‘velden’ om te gaan; van ‘de straat’ tot aan het stadhuis. Hij is niet hiërarchisch ingesteld maar zich wel bewust van de (ongelijke) macht en belangen van de mensen waar hij mee te maken heeft. Zijn onderzoek heeft daarom ook, waar mogelijk, een realistisch emancipatoir streven. De maatschappij en specifieke doelgroepen moeten er dus ook wat aan hebben. Geen onderzoek voor enkel de bureaula.

Hij neemt mensen en hun problemen graag serieus en schroomt niet om meer te doen dan een opdracht formeel vraagt. Hij heeft een nieuwsgierige aard, een open geest, werkt graag constructief kritisch (dus altijd opbouwend in plaats van afbrekend) en bekijkt complexe maatschappelijke kwesties zoveel mogelijk vanuit verschillende kanten alvorens tot conclusies en concrete (beleids)aanbevelingen te komen. Hij beschouwt de politieke en maatschappelijke implicaties van onderzoek ten slotte als belangrijke aandachtspunten in zijn werk en wil hier graag over in discussie met opdrachtgevers en andere ‘publieken’.

Zijn kennis is er uiteindelijk om gedeeld te worden, en dit doet hij dan ook zoveel mogelijk via publieke events, wetenschappelijke artikelen en bijdragen aan kranten, televisie en radio.  

OPLEIDING

 • Propedeuse Nederlands Recht, Erasmus Universiteit Rotterdam, 2003
 • Bachelor Criminologie, Erasmus Universiteit Rotterdam, 2005
 • Master Criminologie, Erasmus Universiteit Rotterdam, 2007
 • PhD Criminologie, Erasmus Universiteit Rotterdam, 2018

PORTFOLIO

Onderzoek

 • Actief burgerschap rond veiligheid in veilige en niet-veilige wijken, fonds Politie & Wetenschap, uitgegeven in reeks Politiewetenschap, samen met Vasco Lub (2019)
 • ‘Verscheidenheid in Veiligheid’: een vergelijkend onderzoek naar perspectieven op veiligheid en lokaal veiligheidsbeleid in Rotterdam en Antwerpen, PhD-studie Erasmus Universiteit Rotterdam, uitgegeven in reeks ‘Groene Gras’, Boom Criminologie (2018)
 • ‘Grijs wonen’: kansen en beperking aan de onderkant van de Rotterdamse particuliere woningmarkt, voor Kenniswerkplaats Leefbare Wijken & Stichting Woonfocus 010, met Anne van Summeren en Erik Snel (2016)
 • Discrepanties tussen veiligheidscijfers en veiligheidsbeleving in 4 Rotterdamse wijken, voor Gemeente Rotterdam, samen met Vasco Lub (2015)
 • Productie en consumptie van geweld door Nederlandse en Argentijnse supporters op het Internet, Erasmus Universiteit Rotterdam, publicatiein: K. Hayward & M. Presdee (eds.) Framing Crime: Cultural Criminology and the Image. London: Routledge (2010)
 • Identiteit en geweld tussen fanatieke voetbalsupporters in de consumptiemaatschappij, Erasmus Universiteit Rotterdam, publicatie in: D. Siegel, F. van Gemert & F. Bovenkerk (eds.) Culturele criminologie in Nederland. Den Haag: Boom Juridische Uitgevers (2008)

Onderwijs

 • Vakontwikkeling en blokcoördinatie van universitaire bachelor vakken als ‘criminaliteit en samenleving’, ‘theoretische criminologie’ en ‘actoren in de rechtshandhaving
 • Hoorcolleges voor diverse onderwijsinstellingen over o.a. online en offline betekenissen van voetbalgeweld, kwalitatieve methoden van onderzoek en lokaal veiligheidsbeleid
 • Werkcolleges en practicumbegeleiding omtrent kwalitatieve onderzoeksvaardigheden (interviews, observaties, Atlas.ti), kwantitatieve analyses (SPSS), literatuuronderzoek en het schrijven van beleidsadviezen
 • Scriptiebegeleiding over thema’s als de aard en aanpak van voetbalgeweld, subcultural performance van jongeren, rol van woningcorporaties in veiligheid en leefbaarheid van wijken, gentrification en opvang en ondersteuning van statushouders

Publieke bijdrages 

 • Studium Generale, Minicollege: Snapt de Rotterdamse politiek wat er speelt op straat?, Theater Rotterdam, 13-6-2018
 • ‘Een realistischer veiligheidsbeleid vergt beter luisteren naar verschillende bewoners’, www.socialevraagstukken.nl, 5-6-2018
 • Stichting Eerst Denken dan Doen, ‘Grijs Wonen in Rotterdam’, presentatie binnen debatreeks over woonreferendum nieuwe Woonvisie voor Rotterdam, 13-10-2016
 • LOKAAL, 010-actueel: ‘Breekt ook in Rotterdam de pleuris uit?’, debat met lokale politici over de kans op sociale onrust in Rotterdam, Centrale Bibliotheek Rotterdam, 22-6-2013
 • Radio 1, Casa Luna, vraaggesprek over betekenissen van voetbalgeweld in Nederland naar aanleiding van enkele geweldsincidenten, 23-1-2012
 • Trouw, Opiniestuk, ‘Geef hooligan eigen arena’, 16-12-2009