Maandelijkse archieven: november 2020

Botsende waarden In het keukentafelgesprek

Gemeenten moeten in het kader van de Wmo passende maatschappelijke ondersteuning bieden aan inwoners met[...]

Hbo kan meer doen voor gelijke kansen op de arbeidsmarkt

Hbo’ers met een migratieachtergrond hebben meer moeite om na afstuderen werk te vinden dan hbo’ers[...]