WIE WIJ ZIJN

Het Onderzoekerscollectief is het samenwerkingsverband van zelfstandige onderzoekers in het sociaal domein.

  • Samen met onze opdrachtgevers zetten we ons in voor een samenleving waarin iedereen mee kan doen.
  • Met ons onderzoek leveren wij de kennis om het beleid en de praktijken in het sociaal domein te verbeteren.
  • Het gaat vaak om lastige vraagstukken, waar wij als onderzoekers overzicht en inzicht kunnen bieden, door vraagstukken van meerdere kanten te bekijken, op een gestructureerde manier.

Ons onderzoek geeft nieuwe inzichten, afgewogen adviezen, meer draagvlak en/of werkbare oplossingen. Afhankelijk van de vorm en inhoud die we samen met onze opdrachtgever bepalen.

Als zelfstandig onderzoekers zijn we betrokken, nieuwsgierig, flexibel en efficiënt.

Wij stellen ons graag onderaan deze pagina aan u voor

ALS COLLECTIEF…

  • … kennen we alle hoeken en gaten van het sociaal domein. Geen doelgroep is ons vreemd. We zien de samenhang in het maatschappelijke middenveld en kennen de partijen die daar in werken.
  • … zijn we thuis in de wereldkeuken van onderzoek en kunnen we het hele scala van onderzoeksmethoden inzetten.
  • … zijn we op de hoogte, van inhoud en methoden. We maken deel uit van kennisnetwerken, met universiteiten, hogescholen, publieke kennisorganisaties en rijks- en andere overheden.
  • … staan we garant voor continuïteit en robuuste, bruikbare resultaten. Dus gewoon, goed onderzoek, in een prettig traject.