PROFIEL

Dr. Erik van Marissing (1979) studeerde Sociale Geografie aan de Universiteit Utrecht en houdt zich als zelfstandig onderzoeker bezig met maatschappelijke vraagstukken. In 2008 promoveerde hij op een onderzoek naar bewonersparticipatie in vroeg-naoorlogse wijken en tussen 2008 en 2013 werkte hij als onderzoeker bij het Verwey-Jonker Instituut. Zijn expertise bevindt zich op het terrein van kwalitatief onderzoek, waarbij de leefwereld van bewoners centraal staat. In zijn onderzoek maakt Erik geregeld gebruik van de camera als onderzoeksinstrument om ‘het verhaal achter de cijfers’ te vertellen, zoals bij een film over het FNO-project ‘Samen Gezond Eten en Bewegen in Rotterdam’ (2019) en een serie over de subsidieregeling ‘Duurzame Wijkactie’ in Den Haag (2019-2021). Recente opdrachten zijn onder meer impactevaluaties voor twee maatschappelijke organisaties en een evaluatie van de Haagse Wijkenergieplannen. Naast zijn werk als onderzoeker is Erik coördinator van het Buurtterras Kattenbroek, een mobiele ontmoetingsplek in Amersfoort. 

Erik is lid van de Programmaraad van de Ella Vogelaar Academie voor Gemeenschapskracht en voorzitter van de Adviesraad Ambassadeurs Gezond Leven Kanaleneiland.

CONTACTGEGEVENS

www.erikvanmarissing.nl

KWALITEITEN

Erik is sterk in het verbinden van de leefwereld en de systeemwereld en het schakelen tussen verschillende schaalniveaus. Erik spreekt zowel de taal van de straat als de taal van Den Haag. Hij wordt veel gevraagd voor onderzoeksopdrachten vanwege zijn open houding, het vermogen om verhalend te rapporteren en zijn gestructureerde manier van werken. Door zijn jarenlange ervaring als onderzoeker heeft Erik een groot netwerk bij zowel overheidsinstellingen, non-profitorganisaties als bewonersinitiatieven.

OPLEIDING

  • Sociale Geografie, Universiteit Utrecht
  • Promotie Stadsgeografie, Urban and Regional Research Centre Utrecht

PORTFOLIO

Een greep uit recente werkzaamheden van Erik

2016 – 2019 | Projectleider “Gezinnen in hun kracht Nieuw Welgelegen”, een gezondheidsproject met steun van FNO (info)
2019 – heden | Initiatiefnemer en projectleider van ‘Buurtterras Kattenbroek’ (info)
2023 – heden | Senior onderzoeker en supervisor Urban Cycling Institute (info)

Selectie van publicaties

Boutellier, H. & E. van Marissing (2011), Veiligheidsarrangementen in IJburg. Over de praktijk van de besturing van veiligheid. In: Tijdschrift voor Veiligheid 10 (1), pp.59-68.

Broekhuizen, J., Wonderen, R. van & E. van Marissing (2013), Spanningen tussen bevolkingsgroepen in de buurt. In: Beleidsonderzoekonline, januari-maart 2013.

Marissing, E. van (2008), Buurten bij beleidsmakers. Stedelijke beleidsprocessen, bewonersparticipatie en sociale cohesie in vroeg-naoorlogse stadswijken in Nederland. Utrecht: Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap, Faculteit Geowetenschappen, Universiteit Utrecht (proefschrift).

Marissing, E. van & M. van Zanten (2015), Veranderen vanuit bewoners. In: Licht, lucht en ruimte 2.0. De impact van herstructurering in wederopbouwwijken Holtenbroek en Deppenbroek. Zwolle: Het Oversticht, pp.30-34.

Marissing, E. van (2021), ‘Een belangrijke schakel in de energietransitie’. Evaluatie Wijkenergieplannen Den Haag. Amersfoort: Erik van Marissing Onderzoek & Mediaproducties.

Marissing, E. van (2022), Evaluatie Jeugdaanpak gemeente Rheden. Amersfoort: Onderzoek & Mediaproducties.

Robbers, S. & E. van Marissing (2023), De functie en betekenis van de Monitor Discriminatiezaken van het College voor de Rechten van de Mens. Rotterdam: Robbers Research & Education.

Sterren, M. van der & E. van Marissing (2021), ‘Je hoeft het niet alleen te doen’. Impactmeting ‘Coach&Co’. Amersfoort: Buro van Wolven.

Wilderink, L. & E. van Marissing (2018), Ervaringen uit de gemeente Enschede. In: F. de Meere, A. Hamdi, J. van den Toorn & L. Wilderink (red.), Doen wat nodig is. Ervaringen uit de City Deal Inclusieve Stad. Utrecht: Verwey-Jonker Instituut, pp.45-54.