PROFIEL

Femke is bijna twintig jaar werkzaam als onderzoeker in het sociaal domein. Ze maakt inzichtelijk wat de resultaten zijn van beleid en interventies. Ze heeft veel ervaring op de thema’s participatie, arbeid, armoede en gezondheid. Ze werkt voor en met overheden en maatschappelijke organisaties, maar wordt ook ingehuurd door gemeenten en onderzoek- en adviesbureaus. Voor Kenniscentrum Sport en Bewegen begeleidt ze eigenaren van interventies bij het traject richting een erkenning ‘goed onderbouwd’ of ‘aanwijzingen voor effectief’. Ook beoordeelt ze regelmatig projectvoorstellen voor ZonMw.

Ze begon haar loopbaan bij het Trimbos-instituut waar ze onderzoek deed naar de re-integratie van mensen met ernstige psychiatrische problematiek. Bij TNO Kwaliteit van Leven deed ze onderzoek naar de re-integratie van mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Ook heeft ze een periode als beleidsonderzoeker bij de gemeente Den Haag, dienst SZW gewerkt. Sinds oktober 2016 werkt ze als zelfstandige.

Verder is Femke lid van het Sociaal Beraad Wageningen. Een burgerplatform dat met de gemeente Wageningen meedenkt over haar sociale beleid.

CONTACTGEGEVENS

www.femkegiesen.nl
T 06 37 46 07 36

KWALITEITEN

Femke wordt veel gevraagd voor allerhande evaluatie onderzoek. Ze is analytisch, gaat nauwgezet te werk en levert kwaliteit. Een ander sterk punt is dat ze hier op een heldere, prettig leesbare wijze verslag van uitbrengt.

Ze heeft ervaring met zowel cijfermatig onderzoek als kwalitatief onderzoek. Ze voert literatuuronderzoek uit, stelt maatschappelijke business cases op, evalueert projecten, en zet monitors op.

OPLEIDING

 • Consumentenwetenschappen Wageningen Universiteit

PORTFOLIO

Recente projecten zijn:

 • Armoede- en Schuldenmonitor – gemeente Zwolle (2021) (info)
 • Opzet Kwetsbare wijken monitor – gemeente Arnhem (2021)
 • Adviseur erkenning van interventies – Kenniscentrum Sport en Bewegen (2019-heden)
 • Evaluaties van diverse interventies (zoals Toekomstcoach, MEE op Weg en Netwerkversterking) – MEE (2017-heden) (info + info)
 • Cliëntervaringsonderzoeken WMO en Jeugd – gemeente Zwolle (2018-heden)
 • Mantelzorgmonitor – gemeente Zwolle (2018)
 • Impactanalyses vereenvoudiging beslagvrije voet & verbreding beslagregister – VNG Realisatie (2019 – 2021) (info + info)
 • Maatschappelijke businesscase – Autismehuis (2020)
 • Training ‘Evalueren van beleid, hoe doe je dat?’ – beleidsacademie ministerie J&V (2020-heden)
 • Impactonderzoek The Colour Kitchen – StartFoundation & RaboFoundation (2017-2020)
 • Kosten en baten van het Jongeren Perspectief Fonds. Een doorrekening van de pilot – Schuldenlab070 (ism Society Impact, 2017)
 • De impact van het Schooltalent-Team – het Buro (ism Society Impact, 2017)
 • Evaluatie effecten van Stichting Present Nederland – Stichting Present Nederland (ism Avance, 2017)
 • De meerwaarde van de sluitende aanpak jongeren – Gemeente Den Haag (2017)
 • De meerwaarde van de vervoersregeling teamsporters met een ernstige lichamelijke beperking – Kenniscentrum Sport en Bewegen (2017)