PROFIEL

Gregor is een allround onderzoeker en adviseur met tien jaar werkervaring op het terrein van diversiteit, mensenrechten en arbeidsmarkt. Hij is specialist op het thema discriminatie, dankzij zijn betrokkenheid bij tal van Nederlandse en Europese onderzoeken op dit gebied en zijn praktijkervaring in het werkveld van gelijke behandeling.

Zijn focus ligt op evaluatieonderzoek, monitoring en impactmeting. Hij heeft een kritische en constructieve blik op beleidsmaatregelen en kan zich goed verplaatsen in verschillende perspectieven en standpunten. Deskundigheid, betrouwbaarheid en persoonlijke betrokkenheid staan in zijn werkwijze centraal. Praktijkkennis en managementervaring in non-profit sector, met internationaal profiel. Socioloog met affiniteit voor multidisciplinair onderzoek.

Vanuit zijn bureau Verwonderzoek werkt Gregor in opdracht van overheden, onderzoeksinstellingen, maatschappelijke organisaties en fondsen, in Nederland en internationaal. Hij komt uit Berlijn, heeft in Engeland en de VS gestudeerd en spreekt vloeiend Duits, Nederlands en Engels.

KWALITEITEN

Socioloog met focus op kwalitatieve onderzoeksmethoden, betrokken en kritisch, met internationale blik en ervaring. Schrikt niet van complexe structuren en processen. Enthousiast en meedenkend. Legt verbindingen, zowel inhoudelijk als persoonlijk. Schrijft leesbare, toegankelijke en relevante rapporten.

OPLEIDING

 • Master Europastudies, University of Bath (UK) & University of Washington (US)
 • Bachelor Politicologie en Sociologie, University of Warwick (UK)

PORTFOLIO

Vanuit Gregor Walz Onderzoek & Advies

 • 2018/19: Ontwikkeling Evaluatiekader programma Verdere Integratie op de Arbeidsmarkt (VIA) (Ministerie SZW, samen met De Beleidsonderzoekers)
 • 2018/19: Evaluatie kansrijke koppeling vergunninghouders (Ministerie SZW, samen met De Beleidsonderzoekers)
 • 2018: Evaluatie effecten fancoach programma tegen antisemitisme in het voetbal (Anne Frank Stichting)
 • 2018: Discriminatiecijfers in 2017 (Ministerie BZK, samen met1 kenniscentrum discriminatie)
 • 2018: Penvoering visiedocument diversiteits- en inclusiebeleid (interne opdracht bij maatschappelijke organisatie).
 • 2017/18: Gebiedsbeelden Integratie, discriminatie en (lhbt-) emancipatie in Hoek van Holland en Delfshaven (IDEM Rotterdam)
 • 2017/18: Onderzoek en handreiking gemeentelijk antidiscriminatiebeleid (Ministerie BZK, samen met Movisie)
 • 2017: Interviewreeks stakeholders VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking (College voor de Rechten van de Mens)
 • 2017: Penvoering Evaluatierapport Wet College voor de Rechten van de Mens (College voor de Rechten van de Mens)
 • 2017: Advies monitoring & evaluatietool (intern advies voor maatschappelijke organisatie)
 • 2017: Evaluatie van onderzoeks- en onderwijsprogramma in Washington D.C. (Duitse Academische Uitwisselingsdienst DAAD, samen met Ockham IPS)

Vanuit RADAR/Art.1/IDEMRotterdam

 • 2016/17: On the move – the reality of free movement for young Europeans moving in times of crisis (Europeese subsidie, vanuit Art.1 kenniscentrum discriminatie)
 • 2016: Handreiking kennismaking jongeren en werkgevers (Ministerie SZW, samen met Panteia)
 • 2016: Monitor anoniem solliciteren en netwerkbijeenkomsten (Ministerie SZW, samen met Universiteit Utrecht)
 • 2015: Maatregelen tegen leeftijdsdiscriminatie (jong & oud) (Ministerie van SZW)
 • 2012-2017: National Focal Point for EU Fundamental Rights Agency, diverse onderzoeksopdrachten op het gebied van grondrechten, over o.a. arbeidsuitbuiting, hate crime, slachtofferrechten, kinderrechten, en lhbt-emancipatie.