PROFIEL

Jochum Deuten is vrijgevestigd onderzoeker. Het inzichtelijk maken van maatschappelijke effecten is zijn specialiteit: wat levert de inzet van maatschappelijke organisaties op, voor bewoners, de wijk of de maatschappij in brede zin?

Hij doet sinds 2006 praktijkonderzoek, zoals evaluaties en impact-analyses in de breedte van het sociaal domein: van innovatieve woonzorg-concepten tot het stoomschip De Rotterdam, van wijkteams tot daklozenopvang, van een stadstuin tot wijkrestaurants, van een stedelijk programma voor het verbinden van formele en informele zorg tot een 10-jarige aanpak van een achterstandswijk.

Het bijdragen aan vernieuwing van het onderzoeksvak heeft zijn voorliefde. Hij stond onder meer aan de wieg van de Effectenarena en de Effectencalculator. Deze zijn ondertussen uitgegroeid tot veelgebruikte instrumenten voor kwalitatief onderzoek. Ook is hij mede-initiatiefnemer van Instrumentwijzer.nl en de ‘maatschappelijke prijslijst’. Voor dit soort vakontwikkeling werkt hij samen met landelijke kennisinstellingen als Movisie, de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en het Verwey-Jonker Instituut. Hierdoor heeft hij een breed en actueel zicht op de ontwikkelingen in het land.

Jochum Deuten is – naast het Onderzoekscollectief – ook verbonden aan het Waardehuis. Dit is het thuis van ervaren professionals in het sociaal domein. Zij ondersteunen organisaties met het realiseren van hun maatschappelijke waarde rond wonen, welzijn, zorg en werk.

Sinds januari 2020 is Jochum Deuten toezichthouder van woCom, een middelgrote woningcorporatie in zuidoost-Brabant.

KWALITEITEN

Onderscheidend is zijn ervaring met onderzoeken die opgezet zijn rond dialoogsessies. Met een goede structuur en een ongedwongen sfeer laat hij betrokkenen de juiste informatie benoemen en zet hij gelijktijdig aan tot een leerzaam, niet alledaags gesprek. In de loop der jaren verzorgde hij honderden workshops, werksessies, trainingen en colleges.

Daarnaast weet hij vanuit complexe vraagstukken, met veeleisende randvoorwaarden, onderzoekstrajecten te ontwerpen én uit te voeren, die niet alleen inspirerend en realistisch zijn, maar ook bruikbare resultaten opleveren.

OPLEIDING

  • Bedrijfswetenschappen & ethiek, Radboud Universiteit Nijmegen

PORTFOLIO

Een greep uit recente werkzaamheden van Jochum, naast diverse lokale evaluatie-trajecten

  • Inhoudelijke begeleiding doorontwikkeling landelijke systematiek van het gemeentelijk cliëntervaringsonderzoek Wmo, in opdracht van VNG, in samenwerking met het ministerie van VWS (info)
  • Lid het landelijke expertteam voor het opstellen van 16 ex ante-impactanalyses van aanpakken voor wijkontwikkeling voor het rijksprogramma ‘Leefbaarheid en veiligheid’
  • Begeleiding Leerkring ‘Waardevol samenwerken in een netwerk’ Platform31, waarin negen ‘ervaren’ organisatienetwerken met elkaar bespreken hoe ze maatschappelijke waarde toevoegen (info)
  • Inhoudelijke begeleiding netwerk van 15 woningcorporaties rond het maken van afwegingen vanuit Platform31 (info)
  • Impulstraject monitoring sociaal domein VNG: in kaart brengen en ondersteunen van de uiteenlopende gemeentelijke praktijken (info)
  • Evaluatie Bijspringen & Versterken: community building als antwoord op ambulantisering GGZ, samen met Verwey-Jonker Instituut (info)