PROFIEL: JOCHUM VAN DEUTEN

Jochum Deuten is vrijgevestigd onderzoeker. Het inzichtelijk maken van maatschappelijke effecten is zijn specialiteit: wat levert de inzet van maatschappelijke organisaties op, voor bewoners, de wijk of de maatschappij in brede zin?

Hij doet sinds 2006 praktijkonderzoek, zoals evaluaties en impact-analyses in de breedte van het sociaal domein: van innovatieve woonzorg-concepten tot het stoomschip De Rotterdam, van wijkteams tot daklozenopvang, van een stadstuin tot wijkrestaurants, van een stedelijk programma voor het verbinden van formele en informele zorg tot een 10-jarige aanpak van een achterstandswijk.

Het bijdragen aan vernieuwing van het onderzoeksvak heeft zijn voorliefde. Hij stond onder meer aan de wieg van de Effectenarena en de Effectencalculator. Deze zijn ondertussen uitgegroeid tot veelgebruikte instrumenten voor kwalitatief onderzoek. Ook is hij mede-initiatiefnemer van Instrumentwijzer.nl. Voor dit soort vakontwikkeling werkt hij samen met landelijke kennisinstellingen als Movisie, de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en het Verwey-Jonker Instituut. Hierdoor heeft hij een breed en actueel zicht op de ontwikkelingen in het land.

Jochum Deuten is – naast het Onderzoekscollectief – ook verbonden aan het Waardehuis. Dit is het thuis van vijf ervaren professionals in het sociaal domein. Zij ondersteunen organisaties met het realiseren van hun maatschappelijke waarde rond wonen, welzijn, zorg en werk.

KWALITEITEN

Onderscheidend is zijn ervaring met onderzoeken die opgezet zijn rond dialoogsessies. Met een goede structuur en een ongedwongen sfeer laat hij betrokkenen de juiste informatie benoemen en zet hij gelijktijdig aan tot een leerzaam, niet alledaags gesprek. In de loop der jaren verzorgde hij honderden workshops, werksessies, trainingen en colleges.

Daarnaast weet hij vanuit complexe vraagstukken, met veeleisende randvoorwaarden, onderzoekstrajecten te ontwerpen én uit te voeren, die niet alleen inspirerend en realistisch zijn, maar ook bruikbare resultaten opleveren.

OPLEIDING

  • Bedrijfswetenschappen & ethiek, Radboud Universiteit Nijmegen

PORTFOLIO

Een greep uit recente werkzaamheden van Jochum

  • Impulstraject monitoring sociaal domein VNG: in kaart brengen en ondersteunen van de uiteenlopende gemeentelijke praktijken
  • Ontwikkeling kosten-bateninstrument Innovatie zorg Kwetsbare Ouderen, in opdracht van InEen en diverse landelijke koepels, samen met TNO
  • Evaluatie Bijspringen & Versterken: community building als antwoord op ambulantisering GGZ, samen met Verwey-Jonker Instituut
  • Eindevaluatie Tilburg Akkoord: een 10 jarig wijkenfonds van gemeente en woningcorporaties
  • Evaluatie pilot De Nieuwe Opvang – Heerlen: ontwikkelende evaluatie van een vernieuwende aanpak in twee daklozenopvang-locaties
  • Evaluaties wijkteam – diverse gemeenten
  • Ondersteuning diverse gemeenten en fondsen in hun zoektocht om grip te krijgen op maatschappelijk rendement