PROFIEL

Maarten Davelaar is een ervaren onderzoeker op het gebied van dak- en thuisloosheid, wonen, participatie van kwetsbare burgers en de relatie tussen overheid en particuliere initiatieven in de samenleving. Hij is mede-initiatiefnemer en projectleider van de Ontwikkelwerkplaats Gemengd Wonen. Ook is hij de drijvende kracht achter de participatieve PAja!-methode waarmee opvang-, zorg- en welzijnsorganisaties hun dienstverlening kunnen verbeteren aan de hand van beoordelingen van cliënten/burgers zelf.

CONTACTGEGEVENS

06 21576604

Van 2001 tot 2014 was hij onderzoeker bij het Verwey-Jonker Instituut. Eerder was hij lange tijd werkzaam voor de stichting Samen010 en de Pauluskerk in Rotterdam. Hier was hij verantwoordelijk voor vrijwilligersprojecten gericht op belangenbehartiging voor mensen in de rafelrand van de samenleving, armoedebestrijding en vluchtelingen. Daarnaast was en is hij (bestuurlijk) actief voor verschillende landelijke en lokale organisaties en netwerken.

KWALITEITEN

Maarten werkt in opdracht van en bij voorkeur ook in partnerschap met burger- en cliëntenplatforms, maatschappelijke organisaties, overheden en fondsen. Hij voert evaluaties en verkennend onderzoek uit en begeleidt participatief en lerend onderzoek binnen organisaties. Hij is een nauwgezet onderzoeker en een creatieve schrijver. Door zijn uitvoerige (praktijk)ervaring heeft hij een scherp oog voor de (uiteenlopende) belangen en perspectieven van gebruikers van voorzieningen, professionals en bestuurders.

OPLEIDING

Politicologie, Radboud Universiteit Nijmegen

PORTFOLIO

  • Projectleider Ontwikkelwerkplaats Gemengd Wonen, samenwerkingsverband met Hogeschool Utrecht, woningcorporatie Portaal en Utrechtse opvang- en zorgorganisaties (2016- ).
  • Ontwikkelaar/docent Leergang Gemengd Wonen voor medewerkers woningcorporaties, gemeenten en opvang- en zorgorganisaties (2018- ).
  • Coördinator PAja! – methode voor participatieve keuringen en verbeteronderzoek in opvang, zorg en welzijn: projecten met ervaringsdeskundigen in de hoofdrol (2008- ).
  • Trainer ervaringsdeskundigen binnen prospectief onderzoek maatschappelijke opvang en beschermd wonen, Universiteit Utrecht (2018- ).
  • Onderzoek naar de maatschappelijke rol van levensbeschouwelijk geïnspireerde organisaties en verbanden, voor onder andere de gemeenten Den Haag, Rotterdam, Tilburg, Europese Commissie (2007- ).
  • Lokaal en landelijk onderzoek naar dak- en thuisloosheid en dagbestedings- en inloopvoorzieningen voor kwetsbare burgers (2003 – ).
  • Onderzoeks-correspondent voor European Observatory on Homelessness (2018- 2020).
  • Deelname aan Europese onderzoeksprojecten naar sociaal beleid, wijkaanpakken, de rol van levensbeschouwelijke organisaties bij het bestrijden van sociale uitsluiting en naar innovatieve projecten voor jongeren zonder werk en/of opleiding (2003 – 2016).