PROFIEL

Marcel heeft als onderzoeker en publicist ruime ervaring in het sociaal domein. Hij heeft veel kennis over sociaal werk en is betrokken geweest bij tal van projecten die de professionalisering van het beroep tot doel hadden. Momenteel is hij betrokken bij diverse initiatieven gericht op professionele ontwikkeling in praktijk en opleiding. Inhoudelijk is hij een specialist in Community Building, waarbij hij in het bijzonder oog heeft voor inclusie en de werking van democratie.

In het verleden werkte Marcel als docent en onderzoeker aan de Haagse Hogeschool en de Hogeschool van Amsterdam. Bij de laatste richtte hij Youth Spot op, het landelijke expertisecentrum voor jongerenwerk. Gedurende 15 jaar maakte hij deel uit van de redactie van Sociale Vraagstukken. Marcel is een ervaren spreker en inleider op congressen en studiedagen en treedt met enige regelmaat op als dagvoorzitter. Hij is toezichthouder bij het Haags Historisch Museum en Rijksmuseum De Gevangenpoort en maakt deel uit van de Wetenschappelijke Adviesraad van de BPSW, de beroepsvereniging van sociale professionals.

KWALITEITEN

Marcel heeft ruim dertig jaar ervaring met onderzoek. Zijn (actie)onderzoek staat in het teken van de ontwikkeling van professie en praktijk. Marcel is gespecialiseerd in onderzoek naar de rol van professionals en burgers bij maatschappelijke vraagstukken – zoals veiligheid, gezondheidsverschillen, klimaatverandering en polarisatie – waarbij deze ook actief aan het onderzoek meedoen. In crafting communities benaderen de betrokkenen maatschappelijke vraagstukken op een ambachtelijke wijze. Door gebruik te maken van ideeën van binnen en buiten wordt kennis ontwikkeld en verrijkt.

OPLEIDING

 • Doctoraalexamen andragologie, Universiteit van Amsterdam
 • Promotie sociologie, Universiteit van Amsterdam

PORTFOLIO

Recente werkzaamheden

 • Onderzoek naar professionele besluitvorming in het sociale domein – Movisie, kennisinstituut
 • Ontwikkeling en monitoring van de collectieve functie van sociaal wijkteams – Gemeente Haarlem
 • Train the Trainer Community Building – DOCK, welzijnsorganisatie
 • Ontwikkelen van het landelijke deelprofiel Welzijn & samenleving voor Bachelor Sociaal Work – Vereniging Hogescholen
 • Opstellen toekomstagenda voor de professionalisering van sociaal werk – Movisie, kennisinstituut
 • Gastdocent opleidingen Master Social Work aan Hogeschool van Amsterdam, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, Hanzehogeschool en NHL Stenden.
 • Marie Kamphuis Lezing 2017 – Dag van de sociaal werker, Zorg + Welzijn en Marie Kamphuis Stichting

Recente publicaties

 • Professionalisering van sociaal werk. Theorie, praktijk en debat in Vlaanderen en Nederland (met Mariël van Pelt, Rudi Roose, Marc Hoijtink en Lisbeth Verharen) – Uitgeverij Coutinho (2020).
 • Beslissen onder hoogspanning. Sociale wijkteams in actie (met Sanneke Verweij) – Movisie (2020).
 • Basisboek sociaal werk. Activeren, ondersteunen en verbinden (met Frans Spierings) – Uitgeverij Boom (2019).
 • De kleur van sociaal werk (met Henk Geertsema) – Uitgeverij Van Gennep (2019)
 • De brede basis van het sociaal werk. Grondslagen, methoden en praktijken (met Margot Scholte, Ard Sprinkhuizen, Marc Hoijtink, Ed de Jonge en Lia van Doorn) – Uitgeverij Coutinho (2017).
 • Visie en vakbekwaamheid maken het verschil. Over professionele besluitvorming in het sociaal werk (met Mariël van Pelt, Evert van Rest en Sanneke Verweij) – Movise (2017).