PROFIEL: MAYKE KROMHOUT

Mayke is een senior beleidsonderzoeker en adviseert gemeenten rond diverse vraagstukken in het sociaal domein. Thema’s zijn sociale zekerheid, armoede, mensenrechten, integratie en participatie, migratie en diversiteit, discriminatie, inclusiviteit, ouderen en empowerment.

Mayke heeft expertise op het gebied van belevingsonderzoek, tevredenheidsonderzoek en impactonderzoek. Voor diverse gemeenten heeft ze gedurende tien jaar onderzoek verricht naar de impact van het beleid op de participatie van uitkeringsgerechtigden. Daarnaast heeft ze studies verricht onder kinderen en jongeren naar de beleving van armoede. De uitkomsten waren onder meer input voor het inclusief armoedebeleid van de gemeente Utrecht.

CONTACTGEGEVENS

06 28704124

Mayke adviseert verschillende HBO- en andere gemeente gelieerde instellingen  over integratievraagstukken. In 2001 promoveerde zij op een proefschrift over overlevingsstrategieën van diverse generaties Creoolse, Javaanse en Hindostaanse Surinamers met een laag inkomen. Focus van dit onderzoek was gericht op verschillende dimensies als gender, besluitvormingsprocessen en het transnationale karakter van het gezin. Voor dit onderzoek reisde ze naar het Engels en Nederlandstalige Caribisch Gebied waar ze ook gastcolleges verzorgde over innovatieve methoden van onderzoek, het leven in de marge van de samenleving en genderinclusief beleid. Aan het Royal Tropical Institute (KIT) verzorgde ze gedurende haar promotieonderzoek trainingen genderinclusiviteit voor buitenlandse professionals.

KWALITEITEN

Mayke’s passie ligt in het verzamelen en ontrafelen van informatie die ertoe leidt dat diverse stakeholders er baat bij hebben. Ik ben nieuwsgierig en betrokken, wil altijd nieuwe dingen ontdekken. Deze eigenschappen maken mij tot een goede onderzoeker en tot iemand die iets op diverse manieren durft te presenteren.

OPLEIDING

Beleidssociologie, Anton de Kom Universiteit. Paramaribo

PORTFOLIO