PROFIEL: MIRJAN OUDE VRIELINK

Mirjan is bestuurskundige met ruim een kwart eeuw ervaring als praktijkgericht onderzoeker. Eerst in een academische omgeving en sinds 2014 als zelfstandige. De rode draad in haar loopbaan is onderzoek naar de rol van burgers, overheden en maatschappelijke organisaties bij het oplossen van vraagstukken in het publieke domein, in het bijzonder op het gebied van zorg, welzijn, onderwijs en wonen. Mirjan heeft expertise op het gebied van burgerinitiatieven, wijkteams, toegang tot het sociaal domein, goed bestuur en maatschappelijke verantwoording. Zij publiceerde over deze thema’s in diverse Nederlandstalige vakbladen en wetenschappelijke tijdschriften.

CONTACTGEGEVENS

T 06 21835901

Mirjan zet haar kennis en ervaring breed in. Tot de opdrachtgevers behoren rijksdepartementen, provincies, gemeenten, maatschappelijke organisaties, universiteiten, kennisinstituten en adviesbureaus. Ook treedt ze met plezier op als gastspreker of gastdocent.

KWALITEITEN

Mirjan is een veelzijdig onderzoeker, gespecialiseerd in kwalitatief onderzoek. Ze haalt plezier uit literatuuronderzoek, beleidsevaluaties, verkennend onderzoek, casestudies en praktijkgericht onderzoek. Steeds met oog voor detail zonder de grote lijn uit het oog te verliezen. Mirjan combineert onafhankelijk onderzoek met een meedenkende stijl en werkt graag en gemakkelijk samen. Opdrachtgevers vinden vaak dat Mirjan een net andere invalshoek inbrengt.

OPLEIDING

  • Promotie tot doctor in de bestuurskunde (2002), Universiteit Twente
  • Doctoraalexamen Bestuurskunde (1996), Universiteit Twente, afstudeerrichting Organisatie en Management

PORTFOLIO

Selectie van recente werkzaamheden:

Selectie van publicaties (volledige lijst op Researchgate.net)