PROFIEL

Sylvana is een ervaren onderzoeker met een brede belangstelling voor maatschappelijke en culturele thema’s. Vanuit haar achtergrond en interesse in gedragswetenschap en data-analyse wil zij mensen en organisaties op basis van gedegen onderzoek helpen betere keuzes te maken.

Ze promoveerde in 2012 op een onderzoek naar de ontwikkeling van gedragsproblemen bij kinderen. Sindsdien werkte zij o.a. als onderzoeker in de geestelijke gezondheidszorg, waar zij zich bezig hield met ‘routine outcome monitoring’: analyse en rapportage van behandeluitkomsten voor kwaliteitsbeleid en benchmarking binnen de jeugd-, volwassenen- en gezinspsychiatrie. Ook deed zij onderzoek naar sociale veiligheid in het speciaal onderwijs en gedragsbeïnvloeding van burgers en ambtenaren binnen de gemeente Rotterdam.

Sinds 2020 werkt zij als zelfstandig onderzoeker en docent (statistiek en onderzoeksbegeleiding), onder andere op de thema’s armoede, (jeugd)dakloosheid en institutioneel racisme. Hiernaast werkt zij als onderzoeker bij de Hogeschool Utrecht waar zij praktijkgericht onderzoek doet naar professionaliteit van werken in het justitiële kader: wat maakt het dagelijks handelen van forensisch sociaal professionals effectief? Dit doet zij o.a. in samenwerking met de reclassering en de sector beschermd wonen en maatschappelijke opvang.

 

CONTACTGEGEVENS

Robbers Research & Education
06 – 28 45 86 35

KWALITEITEN

Sylvana is een enthousiaste onderzoeker met sterke analytische en sociale vaardigheden. Ze werkt nauwgezet en bedachtzaam. Het liefst werkt ze aan projecten die vragen om kennis, samenwerking en analytisch denkwerk, binnen een hecht team met een levendige sfeer. Met haar open, maar ook kritische houding en doorzettingsvermogen is ze breed inzetbaar binnen het sociale domein voor zowel kwantitatief als kwalitatief onderzoek.

OPLEIDING

  • Research Master Behavioural Science, Radboud Universiteit Nijmegen
  • PhD in de kinder- en jeugdpsychiatrie, Erasmus Medical Center & Vrije Universiteit Amsterdam
  • Diverse cursussen: kwalitatief interviewen, creatieve werkvormen in kwalitatief onderzoek, regressie analyse, basisdidactiek, projectmanagement, docentenopleiding Engels (TEFL), Spaans (B1)

PORTFOLIO

Selectie van publicaties en werkzaamheden van Sylvana