Wenda Doff

buurtverandering, gentrificatie, thuisgevoel, diversiteit, resilience/veerkracht, bewonersparticipatie, segregatie, mixed methods