Alfons Fermin

migratie, integratie, burgerparticipatie, innovatieve woonprojecten, de deeleconomie, radicalisering