Maarten Davelaar

dak- en thuisloosheid, innovatieve woonprojecten, risicojongeren, participatie, empowerment[...]

Silvia Bunt

armoede en schulden, Wmo, wijkteams, laaggeletterdheid, taalverwerving, diversiteit, werk&inkomen[...]