PROFIEL

Afgestudeerd als politicoloog, werkt Ewoud als zelfstandig onderzoeker, journalist en schrijver van toneelstukken.

De onderwerpen waar hij zich mee bezig houdt variëren van participatie, emancipatie en discriminatie tot radicalisering en een inclusieve energietransitie. De belangrijkste werkvelden waarop hij actief is zijn het sociaal domein, politiek & beleid, media, onderwijs en kunst & cultuur. Ewoud werkt voor onder andere gemeenten, de Rijksoverheid, NGO’s, woningcorporaties, theatergezelschappen, migrantenorganisaties en vrijwilligersorganisaties.

Ewoud verzamelt kennis en verhalen. Dat doet hij  met verschillende soorten onderzoek: kwalitatief onderzoek, praktijkgericht (actie)onderzoek en evaluatieonderzoek. Hij doet hiervan verslag in toegankelijke publicaties met concrete aanbevelingen en adviezen.

Ewoud werkte tot 2012 als onder andere interimdirecteur en beleidsmanager van ACB Kenniscentrum, een provinciale steunfunctie die actief was op het integratiebeleid. In die rol was hij verantwoordelijk voor onderzoek, de ontwikkeling van projecten, de aquisitie van opdrachten en aangaan van strategische allianties. Van 2012 tot 2014 gaf hij twee jaar leiding aan het Amsterdamse fractiebureau van GroenLinks. Daarna besloot hij als zelfstandig onderzoeker verder te gaan. 

Sinds begin jaren ’90 werkt Ewoud als freelance journalist. In 2005 startte Ewoud uit onvrede over de hijgerigheid waarop het debat over integratie verliep zijn blog Republiek Allochtonië. Op dit blog wordt verslag gedaan van de langlopende maatschappelijke discussie die we in Nederland voeren over ‘het integratievraagstuk’. Relatief veel aandacht wordt besteed aan achtergronden, feiten en onderzoek. In 2016 ontving hij als oprichter en hoofdredacteur van dit blog de Clara Meijer Wichmannpenning.

Tot slot schrijft Ewoud fictie. Hij publiceerde o.a. een roman en zes toneelstukken die in Nederland en België zijn opgevoerd. Hij is mogelijk de minst scorende rechterspits uit de Nederlandse voetbalgeschiedenis, maar was wel acht jaar succesvol als coach van een meiden voetbalteam. 

KWALITEITEN

Ewoud is nieuwsgierig, luistert en analyseert. Hij schrijft snel en toegankelijk en heeft gemakkelijk toegang tot gebeds-, koffie- en gemeentehuizen. Zijn jarenlange ervaring als onderzoeker en hoofdredacteur van Republiek Allochtonië hebben hem veel kennis en een bijzonder breed en gevarieerd netwerk opgeleverd. Zijn creatieve talenten en inlevingsvermogen gebruikt hij niet alleen als auteur van theaterstukken, maar ook als onderzoeker en schrijver van toegankelijke publicaties.

OPLEIDING

Doctoraal examen politicologie (1989) aan de Universiteit van Amsterdam.

PORTFOLIO

Enkele recente onderzoeken waarbij Ewoud betrokken was:

 • Verkennend onderzoek samen met de Alliantie Inclusieve Energietransitie en Sterk uit Armoede naar de vraag hoe processen als de energietransitie en verduurzaming inclusiever kunnen worden (in opdracht van Nationaal Klimaat Platform, 2023).
 • Onderzoek naar leemtes en hiaten in het onderzoek naar moslimdiscriminatie in Nederland op grond van al bestaande onderzoeken en rapporten (met Roemer van Oordt in opdracht van Nationaal Commissaris Discriminatie en Racisme, 2022).
 • Onderzoek (ex ante evaluatie) naar de juridische mogelijkheid, de praktische uitvoerbaarheid en de verwachte effectiviteit van een meldplicht voor verhuurbemiddelaars om discriminerende verzoeken van verhuurders te melden (Bureau Omlo, in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en gemeente Utrecht, 2022).
 • Racisme bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken: een verkennend onderzoek (Bureau Omlo, in opdracht van het Ministerie van Buitenlandse zaken, 2022).
 • Amsterdamse discriminatie- en racismemonitor (in opdracht van het Comité 21 Maart).
 • Een evaluatie van een trainingsaanbod aan moskeebestuurders (in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 2022).
 • Verkennend onderzoek naar aanpak van discriminatie in de sport (in opdracht van provincie Utrecht, 2021).
 • Onderzoek naar witte vlekken (thema’s, doelgroepen en interventies) in het beleid om zogenaamde ‘schadelijke praktijken’ te voorkomen (in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 2021).
 • Verkennende studie naar institutioneel racisme bij de gemeente Utrecht (in opdracht van de gemeente Utrecht, 2021).
 • De Vierde Monitor Moslimdiscriminatie. Deze monitor, met deze keer speciale aandacht voor discriminatie op de arbeidsmarkt, is in mei 2021verschenen.
 • Voor het Kennisplatform Integratie en Samenleving (KIS) maakte Ewoud , een thematisch overzicht gemaakt van hetgeen in de verkiezingsprogramma’s staat over racisme, integratie, slavernijverleden, etnisch profileren, vrijheid van godsdienst, inburgering en immigratie. Meer hier
 • Voor en samen met het theatergezelschap Zina/Adelheid Roosen schreef hij het Kunstenplan 2021-2025.

Op Republiek Allochtonië schreef Ewoud tientallen artikelen. Die vindt u hier.  Enkele van zijn theaterteksten zijn op de website van de auteursbond te vinden.