PROFIEL: EWOUD BUTTER

Ewoud is sinds 1990 werkzaam als onderzoeker en adviseur op de terreinen van diversiteit, emancipatie, islam, discriminatie en radicalisering. Als onderzoeker doet hij kwalitatief onderzoek, evaluatie-onderzoek, literatuuronderzoek en  praktijkgericht (actie-)onderzoek. Dit laatste vaak met actieve betrokkenheid van grassrootsorganisaties en bij voorkeur resulterend in toegankelijke publicaties met concrete aanbevelingen en adviezen. Daarnaast Ewoud werkt graag samen met maatschappelijke organisaties, kennisinstituten en andere ZZP’ers.

Omdat het debat over integratie en islam volgens Ewoud de laatste decennia te veel gedomineerd werd door frames en vooroordelen, startte hij in 2005 het blog Republiek Allochtonië waarop veel aandacht wordt besteed aan factchecking en het toegankelijk maken van wetenschappelijk onderzoek voor een breder publiek. Ook wordt op dit blog, dat op vrijwillige basis wordt onderhouden, een podium gegeven aan nieuwe publicisten en organisaties van Nederlanders met een migratieachtergrond. Voor dit werk en zijn inzet voor de mensenrechten ontving Ewoud in 2016 de Clara Meijer Wichmannpenning.

Ewoud schrijft ook geregeld voor andere podia of organisaties factsheets of factchecks, bijvoorbeeld voor het Kennisplatform Integratie en Samenleving (KIS). Hij was mede-initiatiefnemer van de factchecksite stellingchecker en de website polderislam.nl.

KWALITEITEN

Ewoud is nieuwsgierig, luistert en analyseert. Hij schrijft snel en toegankelijk en heeft toegang tot gebeds-, koffie- en gemeentehuizen. Zijn jarenlange ervaring als onderzoeker en hoofdredacteur van Republiek Allochtonië hebben hem veel kennis en een bijzonder breed en gevarieerd netwerk opgeleverd. Zijn creatieve talenten en inlevingsvermogen gebruikt hij niet alleen als auteur van theaterstukken, maar ook als onderzoeker en schrijver van toegankelijke publicaties.

OPLEIDING

Doctoraal examen politicologie (1989) aan de Universiteit van Amsterdam.

PORTFOLIO

Enkele recente publicaties:

 • Butter, E.(2019) ‘‘Kan de minister aangeven hoe hij deze incidenten duidt?’ De reactie van politici op geweldsincidenten gericht tegen moskeeën, in: I. van der Valk (red.), Mikpunt Moskee, Amsterdam: Brave New Books  
 • Klooster, E., Butter, E. (2019), De organisatie van nabijheid. ISK en zorg. LOWAN
 • Butter, E., Haddouri, H (2019) 50 jaar Marokkaanse migratie, 50 jaar burgerschap.
 • Butter, E., Oordt, R.van (2018) Zuilen in de Polder; onderzoek naar de institutionalisering van de islam in Nederland. Amsterdam: Brave New Books. Opdrachtgever: ministerie van Sociale Zeken en Werkgelegenheid.
 • Klooster, E., Butter, E (2018) Kwetsbaar en kansrijk. Verkennend onderzoek naar de kansen, belemmeringen en ondersteuning van informele organisaties in het Amsterdamse emancipatieveld. Amsterdam: Klooster Onderzoek & Advies in opdracht van Gemeente Amsterdam
 • Butter, E. (2017) Welke rechten en plichten hebben vluchtelingen en asielzoekers in Nederland? Factsheet in opdracht van het Kennisplatform Integratie en Samenleving
 • Butter, E. (2017),Handreiking bespreekbaar maken van radicalisering met (Marokkaans Nederlandse) ouders; Utrecht: Samenwerkingsverband Marokkaanse Nederlanders
 • Butter, E. (2017), Neemt homoacceptatie toe en antihomogeweld af? Factsheet in opdracht van het Kennisplatform Integratie en Samenleving
 • Butter, E. (2016) Quickscan, initiatieven van Marokkaanse Nederlanders tegen radicalisering, Utrecht: Samenwerkingsverband Marokkaanse Nederlanders)
 • Butter, E. (2016) Neemt moslimhaat toen in Nederland? Factsheet in opdracht van het Kennisplatform Integratie en Samenleving
 • Arts, L, Butter, E. (2012) Een kwestie van investeren en anticiperen (onderzoek naar voorkomen van etnische spanningen) Amsterdam: ACB Kenniscentrum
 • Butter, E. , Hees, S. van (2011) Toolkit maatschappelijke waarde voor vrijwilligersorganisaties. Amsterdam: ACB Kenniscentrum
 • Arts, L., Butter, E., Gielen, A.J. (2010) Kennisdossier polarisatie en radicalisering voor gemeenten, Amsterdam, in opdracht van provincie Noord-Holland
 • Arts, L. Butter, E. (2010) Radicaal, orthodox, extremist, Amsterdam, in opdracht van provincie Noord-Holland
 • Butter, E., Hees, S.van (2010) Het weeshuis van de methodieken (verslag van onderzoek naar effectieve methoden in het sociaal domein), Amsterdam, in opdracht van provincie Noord-Holland.

Verder schreef Ewoud een roman (Isa, 2008) en zes toneelstukken die in Nederland en België zijn opgevoerd.