Onderzoek naar zorg op ISK-scholen

Onderzoek naar zorg op ISK-scholen

De tevredenheid over de zorg op Internationale Schakelklassen (ISK’s) hangt sterk samen met de mate waarin het lukt om nabijheid zo te organiseren dat problemen tijdig gesignaleerd kunnen worden en leerlingen het gevoel hebben dat ze gezien en gehoord worden wanneer ze daaraan behoefte hebben. Dat blijkt uit onderzoek van Eva Klooster en Ewoud Butter dat onlangs door LOWAN, een netwerkorganisatie die ondersteuning en advies geeft aan ISK-scholen, is gepubliceerd.

Onderzoek naar zorg op ISK-scholen

Er zijn in Nederland ongeveer 120 Internationale Schakelklassen (ISK’s), waar onderwijs wordt gegeven aan jongeren tussen 12 en 18 jaar die net in Nederland zijn of die het Nederlands niet of nauwelijks beheersen. Het gaat om leerlingen die alleen of met hun ouders naar Nederland zijn gevlucht, om kinderen van buitenlandse werknemers, maar ook om leerlingen die in het kader van gezinshereniging of -vorming naar Nederland zijn gekomen. 

Behalve aan goed onderwijs hebben veel van deze leerlingen, die vaak de last dragen van een traumatisch verleden en zorgen over de toekomst, ook behoefte aan goede zorg.  LOWAN en Pharos besloten daarom onderzoek te laten doen naar deze zorgbehoefte van ISK-leerlingen, de vragen en dilemma’s van ISK’s en enkele goede voorbeelden van zorgstructuren en handelswijzen. 

Dit onderzoek bestond uit interviews met ruim 50 medewerkers en leerlingen van ISK’s en uit een enquête die door 69 ISK’s werd ingevuld.

Het verslag van het onderzoek is te lezen op de website van LOWAN.