Categorie archieven: diversiteit & inclusie

De ontwikkeling van diversiteit en inclusie in de gemeenteraad vanaf 1986

In 1985 kregen ingezetenen met een niet-Nederlandse nationaliteit lokaal kiesrecht, als onderdeel van het overheidsbeleid[...]

Hbo kan meer doen voor gelijke kansen op de arbeidsmarkt

Hbo’ers met een migratieachtergrond hebben meer moeite om na afstuderen werk te vinden dan hbo’ers[...]

‘Moslima’. Een onderzoek naar de representatie van moslima’s in de beeldbank van het ANP

Volgens de beeldbank van het Algemeen Nederlands Persbureau (ANP) is de Nederlandse moslima gesluierd, passief,[...]

‘Beschaafd reageren’ op ‘gezellig racisme’

Hoe reageren mensen als anderen hen discrimineren of stigmatiseren op grond van hun afkomst, cultuur,[...]

Cijfers en verhalen over discriminatie en stigmatisering van moslims in Utrecht

Veel moslims in Utrecht geven aan dat ze discriminatie en stigmatisering ervaren op grond van[...]