Categorie archieven: diversiteit & inclusie

Erbij horen in Duindorp, is dat een spel van voorwaardelijke insluiting?

In zijn onderzoek naar spanningen in de Haagse wijk Duindorp signaleert Jurriaan Omlo veel onvrede[...]

Praat MET mensen, niet OVER mensen

Door Silvia Bunt Voor verstandelijk gehandicapten worden vaak keuzes gemaakt, in plaats van dat zij[...]

Onderzoek: naar een meer inclusieve straatnaamgeving in Amsterdam

De grootste groepen Amsterdammers met een migratieachtergrond zijn ondervertegenwoordigd in de Amsterdamse straatnamen. Daarnaast is[...]

Dat arbeidsmarktdiscriminatie bestaat weten we nu wel – tijd voor lessen

Precies 10 jaar geleden publiceerde het Sociaal en Cultureel Planbureau het onderzoek ‘Liever Mark dan[...]

Inburgering en participatie van statushouders

Elke gemeente is momenteel zoekend naar een eigen, goede invulling van het ‘statushoudersbeleid’. Een voor[...]

Kansen en obstakels voor veerkracht

Veerkracht (resilience) is het nieuwe toverwoord. Het helpt ons om te gaan met complexe ontwikkelingen[...]

Onderzoek naar zorg op ISK-scholen

De tevredenheid over de zorg op Internationale Schakelklassen (ISK’s) hangt sterk samen met de mate[...]

Verkennend onderzoek naar biculturele transpersonen in Amsterdam

Biculturele transpersonen worstelen met enorme psychosociale problematiek. Deze is sterk verweven met problemen op het[...]