Onderzoek naar de Monitor Discriminatiezaken

Onderzoek naar de Monitor Discriminatiezaken

De Monitor Discriminatiezaken van het College voor de Rechten van de Mens is meer dan een verzameling cijfers en achtergrondverhalen, zo blijkt uit onderzoek door Sylvana Robbers en Erik van Marissing. Het rijk geïllustreerde rapport, dat jaarlijks in het voorjaar wordt gepubliceerd, draagt namelijk ook bij aan de bekendheid van het College als instituut voor gelijke behandeling en biedt inzicht in de aantallen meldingen, verzoeken tot een oordeel bij ervaren discriminatie en de opvolging daarvan door verweerders. Daarmee vormt het een belangrijke basis voor gesprekken met en tussen partners in het veld, zoals medewerkers van antidiscriminatievoorzieningen, ministeries en het College zelf.

Gesprekken met lezers van de Monitor maken duidelijk dat zij vooral de goede duiding van de cijfers en de prioritering van thema’s waarderen. Verder hebben de onderzoekers vastgesteld dat de Monitor een select publiek kent, dat de Monitor om uiteenlopende redenen raadpleegt. Lezers hebben daarom veel verschillende wensen met betrekking tot verbetering van de aard, omvang en vorm van de Monitor. Daar waar de één graag nog meer verdieping zou willen, vindt de ander juist alleen de cijfers zelf van belang. Gegeven het feit dat het opstellen van de jaarlijkse Monitor een flinke inspanning van de medewerkers van het College vraagt, hebben de onderzoekers mogelijke veranderingen in een drietal scenario’s gevat. Deze zijn gepresenteerd aan een aantal medewerkers van het College dat betrokken is bij de totstandkoming en verspreiding van de Monitor. Aan de hand van de vele nieuwe inzichten over de functie en betekenis van de Monitor, kan het College nu in gesprek over de toekomst van de Monitor.

Het rapport is niet openbaar. Voor meer informatie over de bevindingen en verdere vragen, kunt u contact opnemen met de afdeling communicatie van het College 

Foto: Afbeelding van Armin Foster via Pixabay