Maarten Davelaar

dak- en thuisloosheid, innovatieve woonprojecten, risicojongeren, participatie, empowerment

Marcel Spierts

professionalisering, participatie, cultuurparticipatie, wijken, wijkteams, sociaal werk, jeugd, leergemeenschappen