Alfons Fermin

migratie, integratie, burgerparticipatie, innovatieve woonprojecten, de deeleconomie, radicalisering

Mayke Kromhout

sociale zekerheid, armoede, mensenrechten, integratie, participatie, migratie, diversiteit, discriminatie, inclusiviteit, ouderen, empowerment