Saskia Welschen

identiteit, thuisgevoel, relaties tussen sociale groepen, sociale uitsluiting, kwetsbaarheid

Wenda Doff

buurtverandering, gentrificatie, thuisgevoel, diversiteit, resilience/veerkracht, bewonersparticipatie, segregatie, mixed methods