Alfons Fermin

migratie, integratie, burgerparticipatie, innovatieve woonprojecten, de deeleconomie, radicalisering

Marcel Spierts

professionalisering, participatie, cultuurparticipatie, wijken, wijkteams, sociaal werk, jeugd, leergemeenschappen