Auteur archieven: hetOnderzoekersCollectief

Beslissen onder hoogspanning, ook in tijden van corona

Professionals in sociale wijkteams nemen dagelijks veel besluiten. Maar hoe komen deze beslissingen tot stand?[...]

Praat MET mensen, niet OVER mensen

Door Silvia Bunt Voor verstandelijk gehandicapten worden vaak keuzes gemaakt, in plaats van dat zij[...]

Onderzoek naar zorg op ISK-scholen

De tevredenheid over de zorg op Internationale Schakelklassen (ISK’s) hangt sterk samen met de mate[...]

Verkennend onderzoek naar biculturele transpersonen in Amsterdam

Biculturele transpersonen worstelen met enorme psychosociale problematiek. Deze is sterk verweven met problemen op het[...]