Marcel Spierts

professionalisering, participatie, cultuurparticipatie, wijken, wijkteams, sociaal werk, jeugd, leergemeenschappen[...]

Silvia Bunt

armoede en schulden, Wmo, wijkteams, laaggeletterdheid, taalverwerving, diversiteit, werk&inkomen[...]