Alfons Fermin

migratie, integratie, burgerparticipatie, innovatieve woonprojecten, de deeleconomie, radicalisering

Maarten Davelaar

dak- en thuisloosheid, innovatieve woonprojecten, risicojongeren, participatie, empowerment

Marcel Spierts

professionalisering, participatie, cultuurparticipatie, wijken, wijkteams, sociaal werk, jeugd, leergemeenschappen

Mayke Kromhout

sociale zekerheid, armoede, mensenrechten, integratie, participatie, migratie, diversiteit, discriminatie, inclusiviteit, ouderen, empowerment