Alfons Fermin

migratie, integratie, burgerparticipatie, innovatieve woonprojecten, de deeleconomie, radicalisering[...]

Maarten Davelaar

dak- en thuisloosheid, innovatieve woonprojecten, risicojongeren, participatie, empowerment[...]

Marcel Spierts

professionalisering, participatie, cultuurparticipatie, wijken, wijkteams, sociaal werk, jeugd, leergemeenschappen[...]

Mayke Kromhout

sociale zekerheid, armoede, mensenrechten, integratie, participatie, migratie, diversiteit, discriminatie, inclusiviteit, ouderen, empowerment[...]