Ewoud Butter

diversiteit, emancipatie, islam, discriminatie, radicalisering

Maarten Davelaar

dak- en thuisloosheid, innovatieve woonprojecten, risicojongeren, participatie, empowerment

Mayke Kromhout

sociale zekerheid, armoede, mensenrechten, integratie, participatie, migratie, diversiteit, discriminatie, inclusiviteit, ouderen, empowerment