Categorie archieven: zorg, welzijn & ouderen

Botsende waarden In het keukentafelgesprek

Gemeenten moeten in het kader van de Wmo passende maatschappelijke ondersteuning bieden aan inwoners met[...]

Beslissen onder hoogspanning, ook in tijden van corona

Professionals in sociale wijkteams nemen dagelijks veel besluiten. Maar hoe komen deze beslissingen tot stand?[...]

Praat MET mensen, niet OVER mensen

Door Silvia Bunt Voor verstandelijk gehandicapten worden vaak keuzes gemaakt, in plaats van dat zij[...]

Inburgering en participatie van statushouders

Elke gemeente is momenteel zoekend naar een eigen, goede invulling van het ‘statushoudersbeleid’. Een voor[...]

De collectieve functie van wijkteams

“Veel sociaal wijkteams in Nederland zijn zo druk met individuele hulpverlening dat ze aan de[...]

Onderzoek naar zorg op ISK-scholen

De tevredenheid over de zorg op Internationale Schakelklassen (ISK’s) hangt sterk samen met de mate[...]

Wooncomplex senioren bruist weer

Actieonderzoek van Kees Penninx in tien seniorenwooncomplexen leverde flinke verbetering op in leefbaarheid, sociale veiligheid[...]