De collectieve functie van wijkteams

“Veel sociaal wijkteams in Nederland zijn zo druk met individuele hulpverlening dat ze aan de meer collectieve functies nauwelijks toekomen.” Zo begint het rapport dat Marcel Spierts samen met collega Hugo Post schreef voor de gemeente Haarlem. 

Na een ‘conceptuele verkenning’ volgden ze drie pilots. Het werken rond individuele casussen bleek toch echt anders dan een collectieve benadering van een buurt.
Die ‘enerverende praktijk’ in Haarlemse buurten leverde drie zaken op die essentieel zijn voor wijkteams die de collectieve functie weer tot leven willen brengen. 

  • teamleden zitten zelf aan het stuur, voor het nodige eigenaarschap, waarbij er voldoende aandacht is voor het proces;
  • daarbij is wel een visie nodig, bijvoorbeeld om prioriteiten te stellen;
  • de buurt is altijd de maat der dingen; samen met hen maak je het praktisch en bouw je aan eigenaarschap.

Het rapport is hier te downloaden.
Marcel werd ook geïnterviewd door Movisie; zie dit artikel.