Inburgering en participatie van statushouders

Illustrator: Daan Knirim

Elke gemeente is momenteel zoekend naar een eigen, goede invulling van het ‘statushoudersbeleid’. Een voor gemeenten nieuw domein, dat sterk vervlochten is met andere beleidsdomeinen. De gemeenten Harderwijk, Ermelo en Zeewolde – samenwerkend in uitvoeringsorganisatie Meerinzicht – gebruiken goed onderzoek als vaste grond in hun zoektocht.

Ze zetten een project op om de statushouders in hun gemeenten intensief te ondersteunen bij inburgering en participatie. Daarmee anticiperen ze op het nieuwe inburgeringsstelsel. Maar ook pakken ze de uitdaging op om statushouders uit de Participatiewet te houden.

Verwonderzoek van (onder meer) Gregor Walz begeleidt in samenwerking met Wenda Doff een kwalitatief en kwantitatief onderzoek, in een mixed method-aanpak. Ze bekijken hoe de populatie eruit ziet, welke keuzes er in de dienstverlening worden gemaakt, en hoe die keuzes uitpakken. Dit wordt gaandeweg in nauwe samenwerking met de opdrachtgever ingevuld.