Alfons Fermin

migratie, integratie, burgerparticipatie, innovatieve woonprojecten, de deeleconomie, radicalisering

Eva Klooster

jeugd, onderwijs, veiligheid, diversiteit

Gregor Walz

diversiteit, mensenrechten, discriminatie en arbeidsmarkt

Mayke Kromhout

sociale zekerheid, armoede, mensenrechten, integratie, participatie, migratie, diversiteit, discriminatie, inclusiviteit, ouderen, empowerment

Wenda Doff

buurtverandering, gentrificatie, thuisgevoel, diversiteit, resilience/veerkracht, bewonersparticipatie, segregatie, mixed methods