Kansen en obstakels voor veerkracht

Veerkracht (resilience) is het nieuwe toverwoord. Het helpt ons om te gaan met complexe ontwikkelingen zoals klimaatverandering, digitalisering, de transformatie van de verzorgingsstaat en immigratie. Wenda Doff onderzocht het o.a. voor Kenniswerkplaats Leefbare Wijken.

Veerkrachtige mensen en gemeenschappen kunnen goed anticiperen op de bijbehorende schokken en veranderingen, en deze misschien zelfs sturen. De Veldacademie deed samen met Rotterdamse sociologiestudenten onderzoek over hoe veerkracht werkt in de praktijk van Rotterdamse buurten en welke hulpbronnen daarbij belangrijk zijn.

Uit de vier casussen blijkt onder meer dat zowel bindend als overbruggend (groepsoverstijgend) kapitaal bijdragen aan veerkracht. De relaties tussen deze factoren zijn echter nog niet zo eenduidig. Bindend sociaal kapitaal kan veerkracht ook in de weg staan. En overbruggend kapitaal kan het vertrouwen binnen een groep verminderen, wat ongunstig is voor toekomstige veerkracht. Waardevolle kennis voor iedereen die zich inzet voor bijvoorbeeld bewonersinitiatieven.

Het rapport is hier te vinden.