Dat arbeidsmarktdiscriminatie bestaat weten we nu wel – tijd voor lessen

Precies 10 jaar geleden publiceerde het Sociaal en Cultureel Planbureau het onderzoek ‘Liever Mark dan Mohammed’ waarin discriminatie op de arbeidsmarkt overtuigend werd aangetoond. Dit was het startschot van een decennium waarin onderzoeken naar (arbeidsmarkt)discriminatie elkaar in rap tempo opvolgden. Wat hebben we ervan geleerd?

Lees de conclusies die Gregor Walz trekt in zijn artikel op sociale vraagstukken.