Ontwikkelingskansen verbeteren van kinderen in armoede: van analyse naar aanpak

Opgroeien in armoede heeft negatieve effecten op de ontwikkelingskansen van kinderen. Om daar iets aan te kunnen doen is het belangrijk te weten hoe armoede van ouders van invloed is op de ontwikkeling van hun kinderen. Daarom zijn Silvia Bunt  en Bram Orobio de Castro op zoek gegaan naar wat er in de (wetenschappelijke) literatuur bekend is over de gezinsfactoren die een rol spelen bij de effecten van armoede op de cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen.

Wat blijkt? Hoger (besteedbaar) inkomen van ouders helpt waarschijnlijk op zichzelf al voor het verbeteren van de ontwikkelingskansen van kinderen in arme gezinnen. Het aan het werk helpen van ouders in armoede en landelijke en lokale maatregelen die de inkomenssituatie van mensen met een laag inkomen verbeteren, zijn daarom van belang. Net als een snelle aanpak van eventuele schulden. Positieve effecten van een aantal programma’s op het vlak van opvoedingsondersteuning op de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen in armoede zijn bewezen en laagdrempelige inzet van deze programma’s is haalbaar gebleken.

Grondig bewezen effectieve Nederlandse interventies op het vlak van taalontwikkeling van kinderen zijn nog niet voor handen, maar er is wel inzage in de werkzame elementen van dergelijke methodes. Het lijkt ons vooral zinvol om gezinnen laagdrempelig kennis te laten maken met deze bewezen effectieve elementen en methodes en de goede resultaten die hier al mee geboekt zijn. Gezinnen weten zelf immers het beste wat hen het meest belast en waarvoor zij het meest gemotiveerd zijn. Bovendien is het zelf bepalen van doelen überhaupt een belangrijk werkzaam element om resultaten te behalen.

Lees het hele artikel hier: Ontwikkelingskansen verbeteren van kinderen in armoede: Van analyse naar aanpakpdf (pdf)

Foto: L.C.J. Kort/Nationale Beeldbank.