Wat werkt bij preventie van radicalisering?

Wat werkt nou echt bij de preventie van radicalisering? Dat is een vraag waar gemeenten en rijksoverheid antwoord op willen hebben, omdat zij een belangrijke rol hebben om radicalisering te voorkomen en daarvoor goed doordacht en onderbouwd beleid in de praktijk willen brengen.

Het rapport ‘Wat werkt bij preventie van radicalisering?’ van Alfons Fermin en Jurriaan Omlo geeft gemeenten hierbij een steuntje in de rug. Zij hebben dit rapport geschreven voor de Expertise-unit Sociale Stabiliteit van het ministerie van SZW.

Het onderzoek bestaat uit een inventarisatie en analyse van openbare en vertrouwelijke evaluaties die sinds 2019 zijn verschenen. De 22 verzamelde evaluaties worden onderverdeeld in zes typen van interventies en lokale aanpakken. Per type interventie en aanpak worden de evaluaties geanalyseerd op de effectiviteit ervan, werkzame elementen en geleerde lessen.  Gemeenten kunnen de inzichten uit het onderzoek benutten bij het kiezen en doorontwikkelen van interventies. Tevens worden door de onderzoekers op basis van hun analyse aanbevelingen gedaan over het evalueren van interventies en lokale aanpakken.

Het onderzoek is hier te downloaden. 

photo credit: Timon Studler via Unsplash