Alfons Fermin

migratie, integratie, burgerparticipatie, innovatieve woonprojecten, de deeleconomie, radicalisering

Eva Klooster

jeugd, onderwijs, veiligheid, diversiteit

Ewoud Butter

diversiteit, emancipatie, islam, discriminatie, radicalisering

Gregor Walz

diversiteit, mensenrechten, discriminatie en arbeidsmarkt

Mayke Kromhout

sociale zekerheid, armoede, mensenrechten, integratie, participatie, migratie, diversiteit, discriminatie, inclusiviteit, ouderen, empowerment

Saskia Welschen

identiteit, thuisgevoel, relaties tussen sociale groepen, sociale uitsluiting, kwetsbaarheid

Wenda Doff

buurtverandering, gentrificatie, thuisgevoel, diversiteit, resilience/veerkracht, bewonersparticipatie, segregatie, mixed methods