Alfons Fermin

migratie, integratie, burgerparticipatie, innovatieve woonprojecten, de deeleconomie, radicalisering[...]

Eva Klooster

jeugd, onderwijs, veiligheid, diversiteit[...]

Ewoud Butter

diversiteit, emancipatie, islam, discriminatie, radicalisering[...]

Gregor Walz

diversiteit, mensenrechten, discriminatie en arbeidsmarkt[...]

Mayke Kromhout

sociale zekerheid, armoede, mensenrechten, integratie, participatie, migratie, diversiteit, discriminatie, inclusiviteit, ouderen, empowerment[...]

Saskia Welschen

identiteit, thuisgevoel, relaties tussen sociale groepen, sociale uitsluiting, kwetsbaarheid[...]

Wenda Doff

buurtverandering, gentrificatie, thuisgevoel, diversiteit, resilience/veerkracht, bewonersparticipatie, segregatie, mixed methods[...]